top of page

Database actieve thuisclubs

Welkom op deze database van alle 16 Vlaamse thuisclubs die vandaag de dag nog steeds actief zijn. Hieronder vindt u alvast een algemeen overzicht, u kunt hierbij tevens doorklikken op een specifieke club om verdere en meer gedetailleerde informatie te weten te komen over die club. Ter verduidelijking, deze database is puur informatief: onderstaande clubs zijn op geen enkele manier gebonden onder een konvent of koepel.​

 

Wat wordt hier verstaan onder de term ‘thuisclub’?Met thuisclubs bedoelen wij regionale clubs die: praktisch al hun activiteiten in eigen gemeente organiseren, en niet gebonden zijn aan een bepaalde studierichting, faculteit, onderwijsinstelling of studentikoze grootstad. Tevens gaat het hier niet over zogenoemde streekclubs, deze zijn clubs met een bepaald regionaal karakter maar die zich hoofdzakelijk profileren en organiseren in een studentikoze grootstad (Brugge, Kortrijk, Gent, Aalst, Antwerpen, Mechelen, Geel, Brussel, Leuven, Hasselt of Diepenbeek) en aldus daar hun streek vertegenwoordigen. Met thuisclubs bedoelen wij simpelweg clubs die enkel gebonden zijn aan hun eigen thuisgemeente/regio en aldus ook daar hun activiteiten organiseren. Randgevallen zoals onder andere De Drakentemmers en Moeder Des Arts worden hier niet in opgenomen.

bottom of page